PRIVACYBELEID

Bedankt om deel uit te maken van onze gemeenschap bij WinPeo. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke informatie en privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via vincent.cuypers@winpeo.com.

Wanneer u onze website https://www.winpeo.com bezoekt en in het algemeen gebruik maakt van een van onze diensten waaronder de Website, stellen wij het op prijs dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Wij hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die via onze diensten (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website) wordt verzameld, alsmede op alle gerelateerde diensten, verkopen, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u begrijpt wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

5. WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

9. COMMANDO’S VOOR FUNCTIES VOLGEN NIET

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

11. UPDATEN WE DIT BERICHT?

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Automatisch verzamelde informatie

Kortom: Bepaalde informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u onze Website bezoekt, gebruikt of doorbladert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven en voor interne analyse en rapportage.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die wij verzamelen omvat:

Logboek en gebruiksgegevens.

Log- en gebruiksgegevens zijn service-, diagnose-, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt en die wij opslaan in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals tijdstempels gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals functies die u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd) en hardware-instellingen) omvatten.

Apparaatgegevens.

Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel van de internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie.

Locatiegegevens.

Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. De hoeveelheid informatie die wij verzamelen is afhankelijk van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt weigeren ons toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest om u af te melden, u bepaalde aspecten van de Diensten mogelijk niet kunt gebruiken.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

Kortom: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken de via onze Website verzamelde persoonsgegevens voor diverse zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Naast elk onderstaand doel geven wij de specifieke gronden voor verwerking aan waarop wij ons baseren.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

Om u administratieve informatie te sturen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.

Om onze diensten te beschermen.

Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor toezicht en fraudepreventie).

Om onze bepalingen, voorwaarden en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of als onderdeel van ons contract.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen en schade te voorkomen.

Als wij een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens die wij bewaren inzien om te bepalen hoe wij daarop moeten reageren.

Om u marketing- en promotieberichten te sturen.

Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt gebruiken voor marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, door u te abonneren op marketing of anderszins contact met ons op te nemen, verzamelen wij persoonlijke informatie over u. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie “WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN” hieronder).

Om u te voorzien van gerichte reclame. 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samenwerken met derden die dat doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de doeltreffendheid ervan te meten.

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

Kortom: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om aan de wet te voldoen, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen uw gegevens in ons bezit verwerken of delen op de volgende rechtsgrondslag:

Toegestaan:

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

Legitieme belangen :

Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

Uitvoering van een opdracht :

Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.

Wettelijke verplichtingen :

Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van overheidsinstanties, juridische procedures, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving).

Vitale belangen :

Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

In het bijzonder kunnen wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

Bedrijfsoverdrachten :

Wij kunnen uw informatie delen of overdragen als onderdeel van of tijdens de onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Kortom: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij deze technologieën gebruiken en hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde cookies vindt u in onze Cookie Notice.

5. WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?    

Kortom: Wij kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich bij OVH SAS 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 . Als u onze Website van buitenaf bezoekt, dient u er rekening mee te houden dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door derden met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie “WILT UW INFORMATIE MET IEDEREEN WORDEN GEDEELD?” hierboven), in en vanuit andere landen.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont, is het mogelijk dat deze landen geen gegevensbescherming of soortgelijke wetten hebben die even uitgebreid zijn als die in uw land. Wij zullen echter alle nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Kortom: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anderszins vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel van deze mededeling vereist dat wij uw persoonsgegevens langer dan 2 jaar bewaren.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een back-uparchief), zullen wij deze veilig verwijderen. Bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, zodat wij niet kunnen beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, in te zien, te stelen of te wijzigen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen in een beveiligde omgeving te bezoeken.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: U kunt uw account te allen tijde herzien, wijzigen of beëindigen.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat hij cookies verwijdert en cookies weigert. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor sommige functies of diensten van onze Website. Om op interesses gebaseerde reclame van adverteerders op onze Website uit te schakelen, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

9. COMMANDO’S VOOR FUNCTIES VOLGEN NIET

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een functie of instelling voor Do-Not-Track (“DNT”) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online surfactiviteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologienorm voor de herkenning en uitvoering van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze doorgeeft om niet online gevolgd te worden. Indien in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u daarover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kortom: Ja, als u in Californië woont, heeft u specifieke rechten op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, stelt onze in Californië woonachtige gebruikers in staat om eenmaal per jaar gratis informatie van ons te vragen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie wij persoonlijke informatie hebben gedeeld gedurende het voorgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk in via onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account bij de Website hebt, hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Website plaatst. Als u het wissen van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeld het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk op de Website worden geplaatst, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

11. UPDATEN WE DIT BERICHT?    

In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de toepasselijke wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “revisie”-datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra zij beschikbaar is. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze Privacykennisgeving, kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbaar bericht over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een bericht te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?    

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u ons schrijven op vincent.cuypers@winpeo.com of per post naar

WinPeo SRL

__________

5A Rue de la Bruyère

1380 Lasne, Belgie

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?    

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving van uw land kunt u onder bepaalde omstandigheden het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, deze te wijzigen of te verwijderen. Om een herziening, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, kunt u een aanvraagformulier indienen door hier te klikken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly’s privacybeleid generator.