WETTELIJKE VERMELDINGEN WINPEO

– WINPEO SRL, een naamloze vennootschap met internationale zetel in België, in 1380 Lasne, rue de la Bruyère 5, ingeschreven in het register van Waals-Brabant onder nummer 0739.877.963.

– Het merk “WinPeo” is onderworpen aan internationale regelgeving, “trademarkt” n°1 640 689 bij de World Intellectual Property Organisation (www.wipo.int).

– De publicatiedirecteur van de website WinPeo.com/.io/.eu/.be/.fr/.lu/.de/.co.uk/.es/.it/.nl/.af /.africa is de heer Vincent CUYPERS, in zijn hoedanigheid van oprichter en bestuurder van de vennootschap.

– Mail en telefoonnummer om contact op te nemen met uw bedrijf: vincent.cuypers@winpeo.com

– Tel : +32 2 896 55 70

– BTW-identificatienummer: BE0739877963

– Identiteit van de host: OVH SAS 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1